پول و پارتی عمرش در هنر بازیگری کم است/بازیگر توانایی بازیگری نداشته باشد حذف می شود

این روزها ورود به سینما راحت شده و هر شخص به راحتی تهیه کننده می شود، قطعاً همین تازه واردها از نابازیگران استفاده می کنند و اگر نه تهیه کنندگان باسابقه نام خودشان را خراب نمی کنند، –
منبع خبر: میزان
دسته بندی خبر: فرهنگی