پول های نامعلوم، مافیای اکران و سینمای مبتذل!

در حال حاضر بدون نگاه کارشناسی متوجه می شویم تکرار بسیار زیاد چند سوژه ثابت یا شوخی های تکرار شونده نه تنها جذابیت لازم را ندارد بلکه جز موارد استثنایی، - ، صحبت های مسعود فراستی درباره ایجاد یک گرایش در سینمای ایران تحت عنوان "سینمای مبتذل" یک دغدغه مهم است. جایی که برای خنداندن هرکاری توسط هنرمندان و فیلمسازان انجام می شود حتی سخیف، مبتذل و بدون محتوا! آثار نمایشی ساخته می شوند تا پیام داشته باشند. ...
منبع خبر: خبرگزاری تقریب
دسته بندی خبر: فرهنگی