پول های مشکوک در فرهنگ و هنر

اخیرا مباحثی در خصوص تاثیر پول های مشکوک در تولید و عرضه هنرهایی چون موسیقی، سینما و تیاتر و تجسمی پیش کشیده شده است. - در هر سه این سیاست های پیش گفته اشتغال در فرهنگ و هنر حق است و نه امتیاز به این معنا که دولت نمی تواند پس از احراز و تعیین صلاحیت های صنفی اشخاص هر گاه که بخواهند اشخاص را از اعمال این حق قانونی شان مانع شوند. در سیاست مهندسی فرهنگی اما دولت ها با مداخله حداکثری و مستقیم نظیر اعطای پروانه فعالیت،
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: فرهنگی