پولی که به اسم هنر هدر می‌رود / برای خوش‌ آمدن کسی کار نمی‌کنم

سینماپرس: امیرحسین شفیعی، کارگردان نمایش «دریادلان» بیان کرد: آرزویم این است که تمام نهادهای دفاع‌مقدسی و فضاهایی که در این زمینه کار می‌کنند، روزی هیچ‌کاری نکنند و میدان را بسپارند به کسانی که با دل و عقیده‌شان پیش می‌روند.