پوشش طرح سینما امید با محوریت شهرهای فاقد سینما

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان سینمایی از پوشش طرح سینما امید با محوریت شهرهای پر جمعیت فاقد سینما در کشور خبر داد. –
منبع خبر: واحد مرکزی خبر
دسته بندی خبر: اقتصادی