پوستر های شاه کش بالاخره تایید شد

پوسترهای شاه کش در حالی از سوی سازمان سینمایی تایید شده که سازمان زیباسازی شهر تهران مخالفت خود را با نصب این پوسترها اعلام کرده است. – پوسترهای شاه کش در حالی از سوی سازمان سینمایی تایید شده که سازمان زیباسازی شهر تهران مخالفت خود را با نصب این پوسترها اعلام کرده است. به گزارش سلام نو، مدیر شرکت پخش نمایش گستران با اشاره به اینکه پوسترهای شاه کش از سوی سازمان سینمایی تایید شده است، تاکید کرد سازمان …
منبع خبر: سلام نو
دسته بندی خبر: فرهنگی