پوستر بیست و هشتمین سال اجرای «خورشید کاروان» رونمایی شد

سینماپرس: در روزهای منتهی به اربعین حسینی، پوستر بیست و هشتمین اجرای نمایش آیینی «خورشید کاروان» با حضور شهرام کرمی در موسسه فرهنگی فدک برگزار گردید.