پوستری که حجاب را تحقیر می کند!

سینماپرس: همزمان با تشدید معضلات اقتصادی و ناتوانی دولت دوازدهم در ساماندهی شرایط اقتصادی کشور، در روزهای اخیر حرکات مشکوکی در راستای پروژه حذف حجاب دیده شده است.