پوریامین: هجوم سینمای روشنفکری به سینمای دفاع مقدس که مورد استقبال جهان غرب بودگیشه ها را از مخاطب خالی و عرصه را از دوستداران این ژانر تهی کرد

سینماپرس: مریم پوریامین کارشناس سینما و عضو سابق شورای پروانه نمایش سینمای خانگی همزمان با هفته دفاع مقدس با انتقاد از عملکرد مدیران سینمایی در رابطه با سینمای انقلاب و دفاع مقدس گفت: هجوم سینمای روشنفکری به ژانر سینمای جنگ که مورد استقبال جهان غرب برای درپوش گذاردن به سیاست های کثیف و حمایت های بی دریغ شان به عرصه تجاوز به کشور ما بود، گیشه ها را از مخاطب خالی و عرصه را از دوستداران این ژانر تهی کرد؛ اسفا که سینمای ضدجنگ حمایت مدیران روشنفکرنما را به خود جلب و باعث رنجش سازندگان آثار جنگی شده و اوضاع سینمای دفاع مقدس مطلوب نیست.