پنج سینماگر به شورای رده بندی سنی فیلم ها پیوستند

پنج سینماگر به اعضای شورای رده بندی سنی فیلم های سینمایی اضافه شدند. – به گزارش روابط عمومی سازمان سینمایی، پوران درخشنده، همایون اسعدیان، حبیب رضایی، بهروز شعیبی و سید روح الله حجازی سینماگرانی هستند که از سوی حسین انتظامی رییس سازمان سینمایی به عنوان اعضای جدید انتخاب شدند. هیاتی مرکب از شخصیت های آشنا با فیلم و سینما در حوزه های فرهنگی، آموزشی، تربیتی، روانشناسی، جامعه شناسی و رسانه در کنار این سینماگران …
منبع خبر: پانا
دسته بندی خبر: فرهنگی