پناه بر طنز از شر گرانی و ناامیدی

چرا این روزها بیشتر از هر زمان دیگری به تماشای فیلمها و سریال های طنز نیاز داریم؟ - ارتباط، سرگرمی، رها شدن در زمان و مکان و فاصله گرفتن از موقعیت کنونی از کارکردهای سینما و تلویزیون است. کارکردی که با شگفتی زیادی همراه است و درگیری مخاطب تا ساعتها و حتی روزها پس از مشاهده یک محتوا را با خود به همراه دارد. در معنای عام وسایل ارتباط جمعی این وظیفه را بردوش دارند اما تنوع آنها باعث میشود تا هر کدام مسیر متفاوتی ...
منبع خبر: افکارنیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی