پناه بر طنز از شر گرانی و ناامیدی

چرا این روزها بیشتر از هر زمان دیگری به تماشای فیلم ها و سریال های طنز نیاز داریم؟ – ارتباط، سرگرمی، رها شدن در زمان و مکان و فاصله گرفتن از موقعیت کنونی از کارکردهای سینما و تلویزیون است. کارکردی که با شگفتی زیادی همراه است و درگیری مخاطب تا ساعت ها و حتی روزها پس از مشاهده یک محتوا را با خود به همراه دارد. در معنای عام وسایل ارتباط جمعی این وظیفه را بردوش دارند اما تنوع آن ها باعث می شود تا هر کدام مسیر …
منبع خبر: آفتاب
دسته بندی خبر: فرهنگی