پشیمانی تلخ ستاره جذاب «تایتانیک» از همکاری با وودی آلن و پولانسکی

کیت وینسلت پس از دریافت جایزه افتخاری خود از مراسم معرفی برگزیدگان سی و هشتمین دوره جوایز حلقه منتقدان لندن از همکاری با برخی افراد خاص در صنعت سینما به شدت ابراز پشیمانی کرد.