پشت پرده روحانی زهرمار از زبان رضویان

سیدجواد رضویان، کارگردان زهرمار که از امروز روی پرده سینماهای کشور خواهد رفت، درباره تغییرات این فیلم از جمله تبدیل شخصیت روحانی به مداح، – سیدجواد رضویان، کارگردان زهرمار که از امروز روی پرده سینماهای کشور خواهد رفت، درباره تغییرات این فیلم از جمله تبدیل شخصیت روحانی به مداح، توضیح داد. او همچنین تاکید کرد زهرمار اثری کمدی نیست و کاملا یک فیلم جدی است. به گزارش عصر شهروند، سیدجواد رضویان، بازیگر سینما …
منبع خبر: عصر شهروند
دسته بندی خبر: فرهنگی