پس از ۵۰ سال؛ خون سیاهان روی سنگ‌فرش‌های دیترویت همچنان تازه است

سینماپرس: دیترویت اثری سفارشی است و قضاوت را به مخاطب تحمیل می‌کند همان شفاء اجتماعی است که پنتاگون و سازمان «اف.بی.آی» سرمایه‌گذاران اصلی فیلم، تمایل دارند به مخاطب رنگین پوست منتقل کنند.