پس از گذشت بیش از ۲ ماه از واریز مبالغ نقدی توسط اهالی سینما و رسانه هنوز خدمات گذشته بیمه تکمیلی به جریان نیفتاده است!

سینماپرس: خانه سینما در ادامه مسیر پر غلط گذشته اش با بی تدبیری صرف برای رفع مشکلات اعضا، همچنان تنها سینماگرانی را بیمه تکمیلی کرده که بیمه پایه شان از طریق این نهاد ثبت شده، صندوق اعتباری هنر هم که پوشش بیمه تکمیلی سایر اهالی فرهنگ و هنر را بر عهده گرفته این روزها با انتقاد جدی از سوی اعضایش روبرو شده چرا که پس از گذشت بیش از ۲ ماه از واریز مبالغ نقدی توسط اهالی سینما و رسانه هنوز وضعیت بیمه تکمیلی روشن نیست به گونه ای که مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه تکمیلی مشخص و اطلاع رسانی نشده و در این وانفسای اقتصادی اهالی فرهنگ و هنر با بحرانی جدی برای درمان خود روبرو شده اند چرا که نمی توانند هزینه های هنگفت درمانی را از جیب خود تقبل کنند و سپس منتظر شوند تا آیا مبلغی به آن ها بازگردد یا خیر!