پسر بازیگر سرشناس نام خانوادگی اش را تغییر داد

مایکل نیسون پسر لیام نیسون بازیگر مشهور فیلم های فهرست شیندلر و ربوده شده به افتخار مادر درگذشته اش نام خانوادگی خود را به ریچاردسون تغییر داد. - مایکل نیسون پسر لیام نیسون بازیگر مشهور سینما نام خانوادگیش را تغییر داد و نام خانوادگی ریچاردسون را به افتخار مادرش ناتاشا ریچاردسون برای خود برگزید. ناتاشا ریچاردسون بازیگر فیلم دام والدین فرزند تونی ریچاردسون و ونسا ردگریو بود که در سال 2009 بر اثر حادثه ...
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: فرهنگی