پسر بازیگر سرشناس نام خانوادگی اش را تغییر داد/ عکس

مایکل نیسون پسر لیام نیسون بازیگر مشهور فیلم های فهرست شیندلر و ربوده شده به افتخار مادر درگذشته اش نام خانوادگی خود را به ریچاردسون تغییر داد. - مایکل نیسون پسر لیام نیسون بازیگر مشهور فیلم های فهرست شیندلر و ربوده شده به افتخار مادر درگذشته اش نام خانوادگی خود را به ریچاردسون تغییر داد. به گزارش تهران 24 ، مایکل نیسون پسر لیام نیسون بازیگر مشهور سینما نام خانوادگیش را تغییر داد و نام خانوادگی ریچاردسون ...
منبع خبر: تهران 24
دسته بندی خبر: فرهنگی