پسران و دختران در سالن تاریک سینما چه می کنند؟

کوچک که بودم همیشه دوست داشتم بزرگ بشوم تا بتوانم چراغ سینما را هنگام نمایش فیلم روشن بگذارم. -
منبع خبر: آفتاب
دسته بندی خبر: فرهنگی