پست تسلیت هنرمندان برای سعید کنگرانی

سعید کنگرانی، متولد سال 1333 در تهران، بازیگر سال های دور سینما و تلویزیون بود. از آثار شاخص وی می توان به بازی در سریال دایی جان ناپلئون و فیلم های سینمایی در امتداد شب و دایره مینا اشاره نمود. - سعید کنگرانی، متولد سال 1333 در تهران، بازیگر سال های دور سینما و تلویزیون بود. از آثار شاخص وی می توان به بازی در سریال دایی جان ناپلئون و فیلم های سینمایی در امتداد شب و دایره مینا اشاره نمود. او دیروز بر اثر ایست ...
منبع خبر: ستاره
دسته بندی خبر: فرهنگی