پرچم حمایت از شعر به دست رهبر انقلاب است / حضرت آیت الله خامنه ای یک ادیب به تمام معنا هستند

سینماپرس: رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی درباره دیدار سالیانه شعرا با رهبرانقلاب می‌گوید: ایشان با توجه به روند بالنده شعر پرچم حمایت از آن را بالا گرفته‌ اند و راه را برای این هنر والا باز می‌کنند.