پروانه معصومی: من جزو سینمای پیش از انقلاب نبودم/ آن دوران فقط با گروه بیضایی کار کردم/ تاتوره آغازی برای حضور دوباره ام در سینما شد

پروانه معصومی هم در سینمای ایران پیش از انقلاب موقعیت خوبی داشت، اما او در سال های بعد از انقلاب هم توانست فعالیتش را در سینما ادامه دهد. - پروانه معصومی: من جزو سینمای پیش از انقلاب نبودم/ آن دوران فقط با گروه بیضایی کار کردم/ تاتوره آغازی برای حضور دوباره ام در سینما شد ساعت24-پروانه معصومی هم در سینمای ایران پیش از انقلاب موقعیت خوبی داشت، اما او در سال های بعد از انقلاب هم توانست فعالیتش را در سینما ادامه دهد.
منبع خبر: ساعت 24
دسته بندی خبر: فرهنگی