پروانه ساخت فیلم های سینمایی حذف می شود؟

تابناک در یادداشتی آورده است:بخشی از بدنه قدرتمند سینما با این درخواست مخالفند، چرا که تصور می کنند اگر دولت پروانه ساخت صادر نکند، - هدف ایرنا گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تایید محتوای آن نیست پروانه ساخت فیلم های سینمایی حذف می شود؟ تهران-ایرنا- تابناک در یادداشتی آورده است:بخشی از بدنه قدرتمند سینما با این درخواست مخالفند، چرا که تصور می کنند اگر دولت پروانه ساخت صادر نکند، صدور ...
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی