پروانه ساخت سلفی با رستم صادر شد/بازگشت شهریار بحرانی با آفتاب نیمه شب به سینما

شورای صدور پروانه ساخت سازمان سینمایی و سمعی بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در جلسه شب گذشته با چهار فیلمنامه موافقت کرد. –
منبع خبر: میزان
دسته بندی خبر: فرهنگی