پرواز بر فراز آشیانه فاخته را به جای دیدن، بخوانید!

پرواز بر فراز آشیانه فاخته را دست کم در ایران، با نسخه سینمایی اش می شناسیم اما با مطالعه این رمان از کِن کیزی ، ناتوانی های زبان تصویر در بیان این اثر ادبی، - پرواز بر فراز آشیانه فاخته را دست کم در ایران، با نسخه سینمایی اش می شناسیم اما با مطالعه این رمان از کِن کیزی ، ناتوانی های زبان تصویر در بیان این اثر ادبی، آشکار می شود." به گزارش فانوس"، حسین کاظمی یزدی که به تازگی ترجمه ای از این کتاب را از ...
منبع خبر: فانوس نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی