پرهیز از تقلید و تکرار، امری مهم برای پیشرفت و رسیدن به ایده های نو است

سینماپرس: نویسنده کودک و نوجوان معتقد است نوجوانان علاقه مند به داستان نویسی باید ریاضی خود را تقویت کنند چرا که چارچوب داستان ناخود آگاه با فرمول های ریاضی رابطه دارد.