پرمخاطب ترین فیلم جدید سینما کدام است؟

در میان فیلم های جدیدی که از یک هفته گذشته بر پرده اکران رفته اند، کلوپ همسران بیشترین مخاطب را در آخرین روزهای تابستان به سینماها کشاند. -
منبع خبر: راهبرد معاصر
دسته بندی خبر: فرهنگی