پرفروش ترین نویسنده فرانسه یک بانوی مسلمان مراکشی است

یک نویسنده مسلمان مراکشی با امانوئل مکرون در کاخ الیزه دیدار کرده است. نویسنده مسلمان مراکشی که چهره اش بیشتر به هنرپیشه ها و ستاره های سینما می خورد، در یکی دو سال اخیر پرخواننده ترین نویسنده فرانسه بوده و با امانوئل مکرون در کاخ الیزه دیدار کرده است.