پرستاری شغل نیست عاشقی است

پوران درخشنده کارگردان سینما گفت: پرستاری شغل نیست عاشقی است بنابراین امیدوارم ما قدرشناس پرستاران باشیم .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری، محمودرضا فیاض مدیر عامل بیمارستان میلاد در جشن روز پرستار که با حضور پوران درخشنده برگزار شد، گفت: روز پرستار روزی ماندگار در تقویم جامعه پزشکی کشور است .
وی افزود: ضمن تبریک روز پرستار از زحمات پرستاران عزیز به خصوص پرستاران میلاد به جامعه کارگری کشور تشکر می کنم .
فیاض با تاکید بر رویکرد مدیریت ارشد بیمارستان میلاد به انتقاد سازنده کارکنان اظهار داشت: علت اعتلای بیمارستان میلاد همین موضوع است که این مهم به دلیل این است که حس در خانواده بودن در بیمارستان وجود دارد .
پوران درخشنده کارگردان سینما که در این مراسم حضور داشت با اشاره به اهمیت حرفه پرستاری، گفت: پرستاری شغل نیست عاشقی است بنابراین امیدوارم ما قدرشناس پرستاران باشیم .
همچنین فاطمه روزبهی مدیر پرستاری و مامایی بیمارستان میلاد نیز با بیان این که بیشتر وقت پرستاران در بیمارستان می گذرد، گفت: کار کردن با جان و دل خصیصه پرستاران بیمارستان میلاد است .
وی تاکید کرد …