پردیس شهرداری از سوی اهالی سینما تحریم شد

تهیه کننده سینما و عضو کانون پخش کنندگان سینما گفت: با توجه به آنکه موسسه تصویر شهر سیدوعام می کند و فیلم ها را براساس سلیقه و میل شخصی اکران می کند، - "، عبدالله علیخانی تهیه کننده سینما و عضو کانون پخش کنندگان سینما گفت: با توجه به آنکه موسسه تصویر شهر سیدوعام می کند و فیلم ها را براساس سلیقه و میل شخصی اکران می کند، کانون پخش کنندگان سینما از دفاتر پخش خواسته است تا اطلاع ثانوی دفاتر سینمایی با این ...
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: فرهنگی