پردیس سینمایی شهرک به چرخه اکران پیوست

پردیس سینمایی شهرک با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شکل رسمی به چرخه اکران سینماهای کشور افزوده شد و فیلم های روز در حال اکران در این مجموعه سینمایی روی پرده می رود. - پردیس سینمایی شهرک با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شکل رسمی به چرخه اکران سینماهای کشور افزوده شد و فیلم های روز در حال اکران در این مجموعه سینمایی روی پرده می رود. به گزارش ایسنا، پردیس سینمایی شهرک با 11 سالن در سی و ششمین جشنواره ...
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی