پرداخت درآمد فروش فیلم‌های جشنواره فجر به صاحبان آثار

سینماپرس: بر اساس تصمیمات صورت گرفته، برای اولین بار ۵۰ درصد از مبلغ فروش بلیت‌ها در سینماهای مردمی در جشنواره فیلم فجر به صاحبان آثار تعلق می گیرد.