پرداختن به شخصیت‌هایی چون شهید سلیمانی می‌تواند به عنوان اسوه‌های فرهنگی و اجتماعی مورد پژوهش قرار گیرد

سینماپرس: سیروس کهوری‌نژاد معتقد است پرداختن به جنبه‌های انسانی و نقاط ضعف و قوت مفاخر ملی می‌تواند در شناخت بیشتر مردم از این اسوه‌ها موثر باشد.