پدیده جوکر / فیلمی که یک میلیاردی شد، و در فرانسه 5 میلیون تماشاگر را پشت سرگذاشت!

پاریس فیلم جوکر اثر تود فیلیپس که برای نخستین بار در جهان، ساعت 11 ونیم صبح شنبه 31ماه اوت در جشنواره ونیز 2019برای منتقدین بنمایش در آمده بود مثل بمب منفجر شد. – از همان روز نمایشش، با دوستان منتقد فرانسوی وغیره درباره این فیلم به بحث و شبکه خبری زیرنویس: سینماسینما ، محمد حقیقت پاریس فیلم جوکر اثر تود فیلیپس که برای نخستین بار در جهان، ساعت 11 ونیم صبح شنبه 31ماه اوت در جشنواره ونیز 2019برای منتقدین بنمایش …
منبع خبر: زیرنویس نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی