پخش جهانی یا نبرد “سینمای ایران” با بت من و اسپایدرمن!

عصر ایران؛ کاوه معین فر – سالهاست در میان مباحث سینمایی ایران، حرف از «حضور سینمای ایران در عرصه جهانی» بسیار شنیده می شود، ولی طرح این موضوع تا چه اندازه عملیاتی و واقعی است؟ این موضوع منوط به موارد زیر است. (با اولویت بندی معکوس)
۵- توانایی تولید
امروزه عمدتا فیلمهایی که در سطح جهانی به فروش های بالا دست می یابند فیلم های هستند که انها را بلاک باستر Block Buster می خوانند، فیلمهایی که معمولا با استفاده از جلوه های ویژه و دکورهای عظیم و پر آب و رنگ ساخته می شوند و بسیار پر خرج هستند، مانند اسپایدرمن، بت من ویا مجموعه فیلمهای جنگ ستارگان. ما توانایی و سرمایه چنین تولیداتی را نداریم. تنها یک تجربه محمد(ص) مجید مجیدی را داشته ایم که در عرصه جهانی تقریبا می توان گفت هیچ اتفاقی برای آن نیافتاده است.فارغ از ارزشگذاری این فیلم، منظورازاتفاق اینست که همزمان در دو، سه هزارسالن سینمای جهان اکران شود.
۴- بازیگران بین المللی
غیر از دو، سه بازیگر که به مدد فیلمهای معروف و جهانی ما در جشنواره ها و محافل سینمایی دنیا به شکلی شناخته شده اند(مانند پیمان معادی و همایون ارشادی) کس شاخصی …