پخش جهانی یا نبرد “سینمای ایران” با بت من و اسپایدرمن!

امروزه انسان محصور در هجوم انواع مطالب دیداری و شنیداری است و همه دوست دارند برای فراغت از این هجوم بیرحمانه به سالنی تاریک رفته و یک قصه را با انسان های همنوع خود تجربه کند.
به گزارش رتبه آنلاین ،  سالهاست در میان مباحث سینمایی ایران، حرف از «حضور سینمای ایران در عرصه جهانی» بسیار شنیده می شود، ولی طرح این موضوع تا چه اندازه عملیاتی و واقعی است؟ این موضوع منوط به موارد زیر است. (با اولویت بندی معکوس)
۵- توانایی تولید
امروزه عمدتا فیلمهایی که در سطح جهانی به فروش های بالا دست می یابند فیلم های هستند که انها را بلاک باستر Block Buster می خوانند، فیلمهایی که معمولا با استفاده از جلوه های ویژه و دکورهای عظیم و پر آب و رنگ ساخته می شوند و بسیار پر خرج هستند، مانند اسپایدرمن، بت من ویا مجموعه فیلمهای جنگ ستارگان. ما توانایی و سرمایه چنین تولیداتی را نداریم. تنها یک تجربه محمد(ص) مجید مجیدی را داشته ایم که در عرصه جهانی تقریبا می توان گفت هیچ اتفاقی برای آن نیافتاده است.فارغ از ارزشگذاری این فیلم، منظورازاتفاق اینست که همزمان در دو، سه هزارسالن سینمای جهان اکران شود.
۴- …