پای آقازاده ها به سینما هم باز شد!

علی رویین تن با اشاره به اینکه سه فیلمنامه آماده ساخت دارد، بیان کرد فیلمنامه گوشه بیداد درباره حضور آقازاده ها در سینما است. - علی رویین تن با اشاره به اینکه سه فیلمنامه آماده ساخت دارد، بیان کرد فیلمنامه گوشه بیداد درباره حضور آقازاده ها در سینما است. به گزارش شبکه خبری تهران نیوز"، علی رویین تن با اشاره به اینکه سه فیلمنامه آماده ساخت دارد، بیان کرد فیلمنامه گوشه بیداد درباره حضور آقازاده ها در سینما است.
منبع خبر: تهران نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی