پایان عصر غول های ایتالیایی در سینما

ترجیح داده بود سال های آخر عمرش را بنشیند روبه روی کوه های بولونیا، فیلم ببیند،رمان بخواند، قهوه اش را بخورد و کاری به کار جهان نداشته باشد؛ - اما نمی شد. 15 سال پیش هم چنین تصمیمی گرفته بود، بعد از ساخت فیلم Dreamers خواسته بود سینما را به حال خودش رها کند و برود یک گوشه به حال خودش باشد اما خواندن یک رمان، دوباره او را پشت دوربین کشاند و با حال بد جسمی اش دوباره فیلم ساخت. شاید تنها مرگ بود که می توانست برناردو ...
منبع خبر: اکوفارس
دسته بندی خبر: فرهنگی