«پایان‌نامه» خط شکنی که همچنان بایکوت است!

سینماپرس: فیلم سینمایی پایان نامه در شرایطی ساخته شد که هیچکس در سینما تصور نمی کرد امکان ساخت فیلمی با موضوع فتنه ۸۸ وجود داشته باشد. به تعبیری این فیلم سدشکن این جریان شد و باعث گردید هجمه های شدیدی به تیم سازنده آن وارد آید که در نوع خود در سینمای ایران بی سابقه بود.