پاورپوینت دوره کاردانی مکانیک ماشین آلات

مروری بر مفهوم درجه آزادی، سینماتیک و فیزیک حرکات نسبی؛ انواع حرکت( انتقالی- دورانی-مارپیچی-کروی-تناوبی و. - پاورپوینت دوره کاردانی مکانیک- ماشین آلات سر فصلها: مروری بر مفهوم درجه آزادی، سینماتیک و فیزیک حرکات نسبی؛ انواع حرکت( انتقالی- دورانی-مارپیچی-کروی-تناوبی و...) تعریف ماشینها و مکانیزمها؛ انواع مکانیزمها اجزاء تشکیل دهنده مکانیزمها، تجهیزات جانبی مکانیزمها دیاگرامهای سینماتیکی؛ سینماتیک معکوس(برگردان) ...
منبع خبر: کندو
دسته بندی خبر: سیاسی