پاسخ وزیر فرهنگ به سؤال نمایندگان درباره پول های مشکوک در سینما : سرمایه سالم را فراری ندهیم

پایگاه خبری chr(8211) تحلیلی رسانه 7: درباره سرمایه گذاری در حوزه فرهنگ و هنر. پاسخی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سؤال نمایندگان مجلس درباره ورود پول های مشکوک به سینما به خبرنگاران داد: – درباره سرمایه گذاری در حوزه فرهنگ و هنر. پاسخی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سؤال نمایندگان مجلس درباره ورود پول های مشکوک به سینما به خبرنگاران داد: به نظرم در این باره باید دو بحث را پا به پای هم پیش برد؛ نخست اینکه سرمایه …
منبع خبر: رسانه 7
دسته بندی خبر: سیاسی