پاسخ سلیمی نمین به مطلبی درباره سینما رکس

تکبعلی زاده در اظهارات خود به عدم ارتباطش با ساواک تأکید کرد و از ارتباط خود با نیروهای انقلابی گفت و بارها گفت که نمی دانسته اند این حادثه چه عواقب شومی خواهد داشت. –
منبع خبر: آفتاب
دسته بندی خبر: سیاسی