پاسخ دارابی به کمبود آثار متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم ایران اسلامی

سینماپرس: معاون امور استان‌های صداوسیما گفت: در شرایطی که دشمنان از طریق ماهواره‌ها ایمان مسلمانان را نشانه گرفته‌اند، شبکه‌های استانی در برابر تهاجم فرهنگی، وظیفه مصونیت‌بخشی برعهده دارند. شبکه‌های استانی ظرفیت بی‌بدلی برای برنامه‌سازی و امتیازی منحصر به فرد برای معرفی ایران اسلامی است.