پاسخ بازیگرمعروف به اظهارات جنجالی لیلاحاتمی دربرلین

صحبت های بازیگر خانم سینما در جشنواره فیلم برلین بیشتر یک نوع فیگور و پز روشن فکرانه بود که اگر ما آن را نداشته باشیم بسیار بهتر است. –
منبع خبر: جام نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی