١٨ فیلم فجر در سینما ستاره شهر و ستاره جنوب بندرعباس اکران می شود

١٨ فیلم سی و ششمین جشنواره بین المللی فیلم فجر به صورت همزمان در ایام دهه فجر در سینما ستاره شهر و سینما ستاره جنوب بندرعباس اکران می شود.