وقتی چادر، مخفیگاه زندانیان زن می شود

دیرهنگامی است که در عکس ها و گزارش های منتشر شده از دادگاه ها و فیلم های سینمایی، شاهد پوشش چادر کهنه بر سر متهمان زنی هستیم که هیچ تعریفی از حجاب برتر ندارند و بنا بر قانون نانوشته زندان ها و دادگاه ها، – با پوشش چادر در محکمه حاضر می شوند و خود را در پس آن پنهان می کنند؛ پوششی که همواره مورد اعتراض بسیاری از زنان محجبه کشور است و آن را نوعی هتک حرمت به چادر به عنوان پوشش ملی و اسلامی می دانند. استفاده از چادر …
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: سیاسی