وقتی ویدیو در ایران آزاد شد

با کذشت چند سال از پیروزی انقلاب و تسلط فخرالدین انوار به عنوان رییس سازمان سینمایی و سیدمحمدبهشتی به عنوان مدیرعامل بنیاد فارابی، روزگار سیاه سینمای ایران آغاز شد. -
منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: فرهنگی