وقتی نامه‌ سرگشاده «سردار سلیمانی» خطاب به «محمد خاتمی» و اعتراض رسمی به فتنه انگیزی رِفرمیست‌ها نادیده گرفته می‌شود

سینماپرس: پس از اظهارات شاذ اسحاق جهانگیری، حالا نوبت جواد امام بود که طی یادداشتی پیرامون سردار سلیمانی که سایت صبح ما آنرا منتشر کرد، نوشته است: من هیچ گاه واکنشی منفی از ایشان نسبت به آقای خاتمی نشنیدم!