وقتی معاون آقای معلوم الحال دست از سر جشنواره فیلم فجر برنمی‌دارد!

سینماپرس: معاون پارلمانی دولت اصلاحات که حضورهای پررنگ خود در جشنواره فیلم فجر را انکار نمی کند، اکنون به خاطره گویی از آن روی آورده است.