وقتی مردم سفارش دهنده سینما می‌شوند/ افقی برای رهایی از کلیشه زدگی در سینما

سینماپرس: یکی از معضلات اساسی در سینمای ایران، دور بودن سوژه و موضوع خیلی از محصولات با مسائل جاری و تاریخی کشور است.